Vannforsyning til Anabeløy og Abelsnes.

Det var ønsket ny vannkilde til de to tettstedene. Sted for boring av brønn i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00342
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder