Vannforsyning til Abelvær

Brev 3553/72G Abelvær trenger i følge regionalplanrådet 2500 m³/uke eller 360 m³/døgn som tilsvarer ca. 15 m³/time. Dette krever i Abelværområdet et nedbørsfelt på omlag 200 da dersom en klarer å utnytte all avrenning. Som en midlertidig løsning fram til Abelvær kan tilsluttes et framtidig fellesvannverk, skisseres her to løsninger basert på et avgrenset nedbørsfelt ved Ramstad. 1) avskjæringsgrøft 2) oppdemming Dalen

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00598
Page number:
2
Document type:
Rapport