Vannforsyning til 3 hus på Høybråten.

Tre bolighus hadde fått ødelagt sine brønner i forbindelse med bygginge av motorveien. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00316
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo