Vannforsyning, planlagt rekreasjonshjem, Fossan, Rollag.

Det var planlagt å bygge et rekreasjonshjem oppe på en kolle. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, og alternativt ble det anbefalt å foreta sonderboringer i løsmassene like syd for kollen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00351
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud