Vannforsyning og kloakkutslipp fra hytte, Vardum, Dal.

Det var ønsket å skaffe mer vann til eiendommen, samt en vurdering av muligheten for infiltrasjon av avløpsvannet. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut, og det ble gitt råd om avløpsinfiltrasjon.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00296
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus