Vannforsyning og avløp, Søre Gjellerud, Blefjell.

Det var ønsket vann til en planlagt kafeteria og utleiehytter. Sted for boring i fjell ble tatt ut. Det ble også vurdert hva en skal gjøre med avløpsvannet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00372
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud