Vannforsyning og avløp, Hornsjøområdet, Matrand, Eidskog kommune.

Tre hyttefelt var planlagt, og det var ønsket grunnvannsforsyning og avløps- infiltrasjon i grunnen. Boreplassen i fjell ble tatt ut, og steder for infiltrasjon av avløpsvann ble anvist.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00034
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark