Vannforsyning og avløp, fjellområde vest for Bromma, Hallingdal.

Det var ønsket å få vurdert et noe større fjellområdes muligheter for å få vann fra borebrønner, samt om avløpsvannet kan infiltreres. Endel generelle råd blir gitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00359
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud