Vannforsyning, Mølleråsen, Son.

Det var ønsket med en planlagt bebyggelse på ca. 70 boligenheter. Steder for forsøksboring av brønner i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00208
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus