Vannforsyning Honningsvåg og Repvåg, Nordkapp kommune.

Honningsvåg vannverk, foreløpig vurdering av lekkasje gjennom fjellgrunn. Anvisning av boreplasser i fjell for grunnvannsforsyning til Repvåg.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00077
Page number:
3
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark