Vannforsyning Hageseter, Hjerkinn

Undersøkelsesboringer som ble utført på Gautåas grusvifte mot Folla i forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til et utbyggingsområde for forsvaret ved Hageseter på Hjerkinn viste gode resultater. Det er anbefalt anlagt en prøvebrønn som pumpes over en periode på ca. 6 måneder som dekker tidsrommet mars - august, for avklaring av vannkvalitet, kapasitet og sikring av forekomsten. Oppgitt vannbehov er ca. 15m3/time.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.035
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland