Vannforsyning, Gaustablikk hotell.

Detvar ønsket vann til det planlagte hotellet. Overflatevann, alternativt grunnvann ble vurdert. Sted for eventuell brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00321
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark