Vannforsyning, Fossnes sentralhjem for åndssvake, Stokke.

Det var ønsket tilleggsvann til behandlingshjemmet, som skulle utvides. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00330
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold