Vannforsyning Folldal.

Vurdering av vannforsyning til Folldal. Uttak av grunnvann fra løsavsetningene langs Folla synes dårlige. Kilde ved N. Geiteryggen gruve ble vurdert til å være et alternativ til vann- forsyningen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76210
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark