Vannforsyning Finstadgrenda

Gjelder vannforsyning til tettstedet Finstad i Øvre Rendal. Alternativer er bekk, boring i fjell, rørbrønn i løsmassene langs Finstad elva. Det prøves med boring i fjell som første alternativ, resultatet av denne er bestemmende for videreføring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.257
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark