Vannforsyning, Fagerstrand.

Det var ønsket vann til et nytt fabrikkanlegg innen området med lagertanker. Sted for brønnboring i fjell ble tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00275
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus