Vannforsyning, Fagerfjell Hotell.

Etter flere utvidelser av hotellet, er en nå kommet dit at borebrønnene i fjell ikke gir nok vann. Det blir frarådet å bore flere brønner i området.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00373
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud