Vannforsyning Bruvollen skole.

Vurdering av vannforsyning til Buvollen, Gausdal. 4 alternativer ble vurdert. Se også brev av 12/6-78. 1. Dypbrønnsboring i fjell 2. Uttak av grunnvann i løsavsetningen ved Gausa. 3. Utbedring av eksisterende vannverk. 4. Tilknytning til Follebu vannverk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76275
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland