Vannforsyning boligfelt. Lausgarda Hov i Land.

Det ble tatt ut 2 alternativer for plassering av en dypbrønnsboring. Bergarten i området består av en veksling mellom kvartssandslim og skifer (alunskifer).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76276
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland