Vannforsyning boligfelt, Førde.

Vannforsyningen til 14 prosjekterte eneboliger. Tre alternativer for plassering av en dypbrønnsboring ble vurdert. Bergarten er båndet gneis relativt massivt utviklet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76163
Page number:
2
Document type:
Rapport