Vannforsyning bolig Kolavåge, Askøy.

Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut, men boring ansees som risiko- betont.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75317
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland