Vannforsyning, Bjerkholmen. Skjeberg.

Det var ønsket å få vurdert mulighetene for bedre vannforsyning til de hus og hytter som finnes på øya. Brønnboring i fjell blir frarådet. Det ble anbefalt å grave noen brønner.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00381
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold