Vannforsyning 4 boliger, Lunner.

Kalkstein med en tynn gjennomskjærende gang av rombeporfyr. 3 alternative plasseringer av et borhull ble tatt ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76216
Page number:
1
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland