Vann til gartneri gårdsbruk, Hofstad gård.

For jordbruksvanning anbefales gravd brønn. Boreplass ble tatt ut, men antas å gi for lite vann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-76099
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Akershus