Vann- og avløpsvurdering for Fidjeland Skisenter, Sirdal kommune.

Turistsenter "Jogledalen" vil trenge ca. 80 m3/døgn rent vann og kreve in- filtrasjon av tilsvarende mengder avløpsvann. Det bør gjøres forundersøkelser i Joglas delta ved Fidjeland for grunnvann fra rørbrønn. Løsmassene i terrassene langs Jogla egner seg for infiltrasjon. Det bør kreves høy grad av partikkelfjerning og intermittent drift før utløp til grunnen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81083
Page number:
6
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder