Vanfforsyning Neiden og Skrotnes

Brev: 3156/72G Fosnes (Neiden): 6 husstander krever omlag 250 l/t. Det anbefales å anlegge felles vannforsyning basert på en eksisterende gravet brønn, eventuelt supplert med flere gravede brønner på anvist sted. Skrotneset: 10 husstander som er spredt over en strekning langs vegen på 4 km trenger samlet omlag 1000 l/t. Leire i de øvre minst 10m avbrutt av sandlag som fører vann av dårlig kvalitet har forårsaket dårlige brønner. På 27 m dyp er det oppdaget vannførende lag med artesisk trykk hos Bernhard Bordi. Dette laget er etter geologiske betraktninger kansje også å finne andre steder langs området. Det anbefales å dele inn området i passende soner som lager hvert sitt vannverk basert fortrinnsvis på vann herfra, der det finnes. Vann fra Pasvikelva er forurenset av kloakk, bl.a. fra russisk side, og bør ikke brukes

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
HY-00611
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark