Vågåmo vannverk, grunnvannsundersøkelser

På oppdrag fra Vågå kommune gjennomførte NGU grunnvannsundersøkelser ved Vågåmo grunnvannsanlegg høsten 1997. Hensikten var å finne egnete lokaliteter for nedsetting av nye grunnvannsbrønner til erstatning for dagens brønner som ikke er utført i rustfritt stål, og derfor har begrenset levetid. Rapporten beskriver tre prøvelokaliteter, og gir forslag til spesifikasjoner for en produksjonsbrønn ved hver av disse lokalitetene. Forventet samlet kapasitet fra de tre brønnene er ca. 50 l/s, mens fremtidig maksimumsforbruk er stipulert til 40 l/s. Fysisk-kjemisk vannkvalitet i øvre del av prøveprofilene antas å være god, og lik kvaliteten fra dagens brønner. Vann fra øvre del av profilene er derfor ikke analysert. Fysisk-kjemisk vannkvalitet av fire prøver tatt fra dypere deler av avsetningen viste seg også å være god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.034
Page number:
61
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland