Utvidet grunnvannsforsyning til Våle i Vestfold.

Boringer for supplerende vannforsyning til Våle kommune kan foretas i lava- bergarter vest for forkastningssonen mellom gardene Verp og Dal. Store vann- uttak vil sannsynligvis virke på de eksisterende brønnene i området. En boring nede i selve forkastningssonen ble uttatt, og denne bør utføres.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81060
Page number:
2
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold