Uttak av sand og grus i Stjørdalselva

Alle uttaksområdene i Stjørdalselva mellom Hell bru og Sona bru er registrert. I perioden 1950 - 1988 er det tatt ut totalt 814 000 m3 elvegrus, derav 401 000 m3 (49%) etter 1980. 63 000 m3 (8%) er tatt ut nedenfor Mælen bru, 483 000 m3 (59%) er tatt ut mellom Mælen bru og Hegra bru, og 268 000 m3 (33%) er tatt ut mellom Hegra bru og Sona. Områder hvor Stjørdalselva eroderer i elvemælen, samt områder hvor leire er synlig i/langs elva er registrert. Det er foreslått oppfølgende undersøkelser på følgende to områder: 1. Måsøra ved Hofstad/Øfsti 2. Bjørngård/Avelsgård/Hembre på Hegra.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.086
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport