Uttak av ny boreplass etter forurensning av borebrønn.

En kombinasjon av steiltstående NNV-sprekker kombinert med foliasjon som faller V synes å føre forurensning fra brønneierens septiktank til borehullet. Ny boreplass er tatt ut.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.211
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud