Utredning om berggrunn, kvartærgeologi, malmer og mineralske råstoffer i et mandatområde i Troms og Finnmark fylker.

Rapporten omfatter: Bergrunnsgeologi, kvartærgeologi og geologiske ressurser av økonomisk betydning med karter M 1:500 000. Den berggrunnsgeologiske beskrivelse inneholder følgende: Innledning grunnfjellet, senprekamriske til kambriske bergarter, overskjøvne (alloktone bergarter), geologisk utvikling, geologiske forekomster som foreslåes fredet, litteratur; berggrunnsgeologi. Den kvartærgeologiske beskrivelse omfatter følgende: Innledning, kvartær- geologi generelt, kvartærgeologi innen mandatområdet, Grus- og sandavsetninger økonomiske/verneverdige verdi, sammenfattende bemerkninger, litteratur; kvartærgeologi. Delen om geologiske ressurser av økonomisk betydning inneholder: Malm og mineralske råstoffer generelt Malmforekomster i mandatområdet Mineralske råstoffer Bygningsstein Sammenfattende bemerkninger Litteratur: økonomisk geologi Utredningen er trykket og utgitt i NOU nr. 18 A og nr. 18 B 1978

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1435
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark