Utprøving av transportabel XRF-analysator som prospekteringsinstrument til NGU-formål

Bærbar XRF-analysator har vært utprøvd i feltsesonger. Hittil har 6 aktuelle elementer vært bestemt: Ca, Ti, Sn, La + Ce og Ba. Det er også foretatt laboratoriemålinger på de samme elementene. Analysatoren er enkel å betjene og har gitt pålitelige semikvantitive måleresultater. Største fordel ved instrumentet er at målingene kan utføres på stedet og begrense prøvetaking og kjemiske analyser vesentlig. For måling på pulver er måletallene noe avhengig av kornstørrelse, pakningsgrad og pulverlagets tykkelse. Ved overflatemålinger må overflatehud og ujevnheter fjernes før måling. For begge type målinger bør standardene p.g.a. matrikseffekt ha mest mulig lik sammensetning som målemediene. Bruksområdet kan utvides vesentlig idet hele 63 elementer fra Ca til U kan bestemmes med instrumentet. Hele dette energiområdet dekkes av kun 5 forskjellige isotoper som strålingskilder. Frie emneord: XRF-analysator Semikvantitative bestemmelser Pulvermåling Overflatemåling

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.216
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport