Utprøving av fluorescensinstrument, Scintrex LGII

Et nytt instrument for fluorescensmålinger (Scintrex LGII) er utprøvd på tilgjengelige stuffer og i felt. Hensikten var å vurdere om instrumentet skulle kjøpes inn av NGU. Utprøvingen påviser svakheter ved instrumentet, og det anbefales ikke kjøpt inn. Forekomster/koordinater: Annlifjell 4220 71949 Brattås 3848 72588 Sørskardvatnet 5116 74770 Misvær 5961 74532

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.058
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport