Utluting og beregning av mol-brøk for bergarter, bekke- og flomsedimenter.

Det er foretatt beregning av mol-brøk og løselighet av 254 fastfjellsprøver, 687 flomsedimenter og 154 bekkesedimenter. Mol-brøken varierer for fastfjells- prøver fra 0.082 til 4.943, for flomsedimenter fra 0.560 til 1.281 og bekke- sedimenter fra 1.60 til 0.776. Resultatene viser at den kjemiske forvitring har forårsaket en større eller mindre utluting av mineralenes metlaloksyder under transport og avsetning. Forvitringen av bisiskie bergarter er tydelig mye større enn forvitringen av sure bergarter. En kan videre konkludere med at bekkesedimentene har gjennomgått en sterkere kjemisk forvitring enn tilsvarende flomsedimenter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.161
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport