Utgravning av hustomt på eiendom gnr. 316, bnr. 579, Peder Morsets vei 3, 7080 Heimdal

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag for Gjensidige Sør- Trøndelag v/Ragnar Lund foretatt en vurdering av skade på tomt, Peder Morsetsvei 3.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.046
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport