Ustabile fjellpartier i fyllittområdene i Flåm - Aurland

Etter ønske fra Aurland kommune gis det her en oppsummering av undersøkelsene som er utført av det ustabile fjellpartiet ved Stampa i Aurland. Arbeidet inngår i et større 3-års samarbeidsprosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune. Hovedmålet er en regional kartlegging av potensielt ustabile fjellsider i fylket. De ustabile fjellområdene har vært kartlagt tidligere, men i 2005 ble det i samråd med Aurland kommune etablert et omfattende GPS-nettverk. 20 punkt var satt ut i 2005, og ytterligere 2 punkt var satt ut i 2006 ved Furekamben i forbindelse med en mulig taubane. Det er målt en gang i året, og det finnes derfor to års måleserier på de fleste av punktene. Resultatene viser både horisontal og vertikal bevegelse fra noen få mm til opp til 40 mm. Det er størst bevegelse mellom de to siste målingene, altså fra 2006 til 2007. Bevegelsesretningene viser en entydig bevegelse ned fjellsiden og ut mot fjorden. Ut fra en vurdering av de kartlagte sprekkesystemene og bevegelsesmønsteret er området delt inn i to hovedområder, avgrensa av elva Stampa, i et nordlig og et sørlig område. Områdene som er i bevegelse er betydelige i volum og er estimert til å være 50-200 millioner m3. Områdene som er i bevegelse her representerer trolig de største potensielle ustabile fjellpartiet som hittil er registrert i Norge.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.033
Page number:
16 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane
Project nr:
310100