Uranprospektering Nordli-Sørli området.

De radiometriske undersøkelsene ble utført fordi det tidligere var funnet radiometriske anomalier i Blåfjell-området. Både til bil- og fotomålinger ble det brukt et instrument fra Gewerkscharf Brunhilde (G 1300). Som håndinstru- ment ble brukt Knirps 1500 digital. De radiometriske fotmålinger sommeren 1975 og 1976 ble gjort i prekambriske bergarter. Eilmålingene dekker de prekambriske bergartene i Grongkulminasjonen og de kaledonske bergartene i kontakt med denne. Som nevnt under avsnittet om vurdering av området, er det i feltet såpass høye urangehalter over større areal at økonomisk interessante konsentrasjoner kan være dannet. En mulig lokalisering av slike konsentrasjoner kan være i forbindelse med diabasganger hvor de kjemiske forholdene kan være gunstige. Ved en videre undersøkelse må en være oppmerksom på dette. Det området hvor en i første rekke bør konsentrere undersøkelsene er rundt Blåfjell. Feltet mellom det siste måleprofilet i vest fra de radiometriske helikoptermålingene i-75, og mot grensen av Gressåmoen nasjonalpark bør heli- koptermåles. Før dett igangsettes, bør en ha sammenstillet resultatene fra målingene i -75. Det vil være ferdig høsten -77. Videre bør en følge nøye med i undersøkelsene som pågår på svensk side og hvilke resultater de kommer til.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1389/5
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport