Undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter ved Lone.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov 600 - 1000 l/min. gode muligheter ved prøvepunktet, anbefalt 7" vertikalt neddrevet rørbrønn til 12 m.'s dyp og magasinanalyse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74143
Page number:
13
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder