Undersøkelse av olivinstein-forekomster, Raudbergfeltet, Vik i Sogn.

Ut i fra tidligere undersøkelser (Bakke 1985) vet en at større dunittpartier opptrer i ultramafittlinsene i Raudbergfeltet. Kvaliteten av olivinstein- forekomster i to av de ultramafiske linsene ved Valsvikdalen og Bjørnshaugen- områdene er undersøkt i denne rapporten. Mikrosondeanalyser av olivin gir meget høye MgO-verdier i området 54-56% og bekrefter reslutater fra tidligere undersøkelser (Bakke 1985). Dunitt-partier i 8 borhull er relogget. resultatene er dårlige; det aller meste av "dunitt"-partiene kan kalles for olivinførende/rik serpentinitt eller sterkt serpentinisert dunitt, og store partier med ren olivinstein er ikke funnet. Glødetapsanalyser gir i beste fall et glødetap på like over 4%, hvilket er alt for mye til at bergartene skal være av økonomisk interesse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.087
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport