Undersøkelsesboringer for plassering av ny produksjonsbrønn ved Gåsbakken vannverk, Melhus kommune

Etter henvendelse fra Melhus kommune har NGU utført undersøkelsesboringer med tanke på plassering av supplerende produksjonsbrønn ved Gåsbakken vannverk. Undersøkelsen har omfattet to sonderboringer, etablering av undersøkelses- brønner i begge borepunktene, kapasitetstester, kornfordelingsanalyser av masseprøver og prøvetaking og analyser av geunnvannsprøver. I tillegg er det utført en enkel vurdering av driftsdata fra vannverket i perioden mai-august 1999.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.042
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport