Undersøkelsesboringer i forbindelse med plassering av nye grunnvannsbrønner på Granli, Kongsvinger kommune.

Undersøkelsesboringer er utført September 1986, i forbindelse med utlegging og framtidig vannbehandling fra grunnvannsforekomsten på Granli.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
86.220
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark