Undersøkelsesboring vedrørende vannforsyning til Vinjarmoen Industrifelt, Dokka.

Rapporten omfatter resultater av vannanalyser tatt i pkt. 1, Vinjarmoen 17. mars 1983. Videre en vurdering av grunnforholdene med tanke på anleggelse av ny grunnvannsbrønn for Vinjarmoen Industriområde, Dokka, og til slutt en anbefaling av brønnens utforming.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83005
Page number:
4
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland