Undersøkelsesboring for omleggelse av brønn 2 ved Prestsjøen, Rena.

Rapporten omfatter resultater av grunnundersøkelser i pkt. 20 ved Prestsjøen, Rena. Videre en vurdering av forholdene med tanke på anleggelse av ny grunn- vannsbrønn i løsmateriale, og til slutt en anbefaling med hensyn til plassering og utforming av denne.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-83000
Page number:
7
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark