Undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter i området Trædalslia og Nylund.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov ca. 1200 l/min. Det kan tas ut mindre grunnvannsmengder ved horisontale brønner i området ( 0400,5-6438,8 ), men vannkvaliteten var mindre god og utbygging frarådes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-75019
Page number:
15
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder