Undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter i Buhøllen.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt behov for - Buhøllen separat - ca. 420 l/min., - utvidet for Vigeland og mellomliggende strekning, - ca. 1700 l/min. Gode forhold ( 0402,4-6443,8 ), anbefalt vertikalt neddrevet rørbrønn til 21 m.'s dyp og magasinanalyse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74144
Page number:
28
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder