Undersøkelser vedrørende grunnvannmuligheter ved nordenden av Tarvann.

Forundersøkelser for fellesvannverk,antatt behov ca. 1500 l/min. Det kan tas ut mindre grunnvannsmengder ved vertikal rørbrønn i området (0398,9-6440,7 ), men vannkvaliteten var mindre god og utbygging frarådes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-74145
Page number:
20
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder