Undersøkelser i forbindelse med etablering av grunnvannsforsyning til tettstedet Granvin.

Forundersøkelser for fellesvannverk, antatt bhov 300 l/min. Anbefalt fortsatte undersøkelser, primært dypsnitt i delta i N - enden av Granvinvannet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-
Page number:
8
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland