Undersøkelser etter sjeldne jordartselementer i Fensfeltet, Ulefoss.

Rapporten inneholder dels en oppsumering av tidligere undersøkelser og dels resultatene fra nye undersøkelser av innsamlede prøver bl.a. fra vegskjering mellom Søve Gruver og Fehn gruver, skjerp i Bolladalen og jernmalmgang ved grunnstollen i Fehngruvene. Rapporten inneholder også følgende bilag: I. Analyserapporter fra IFA. II. Analyserapporter fra NGU. III. Rapport angående oppredningsforsøk fra Ing. Krogh, NTH. IV. Mineralogiske undersøkelser utført ved NGU under ledelse av T. L. Sverdrup.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
820 B
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark