Undersøkelser av trondhjemitt og øyegneis for Hjerkinn Næringsselskap

Rapporten gir resultatene fra undersøkelser av forekomster av trondhjemitt og øyegneis som naturstein innen kommunene Oppdal, Folldal og Dovre i et samarbeidsprosjekt med Hjerkinn Næringsselskap A/S. De befarte trondhjemitt-forekomster viser seg generelt å være for oppsprukket, og flere hadde også et for mørkt utseende. Ingen potensielle forekomster er påvist, men noen ganger gjenstår å undersøke. Øyegneiser viser seg å opptre i ulike varianter, og flere av disse ser ut til å ha muligheter for å kunne lokaliseres på steder med brukbar potensiale både for rimelig bra blokkstørrelse og beliggenhet i terrenget. Visse lokaliteter ved Engan og i Gråura-området peker seg ut, og oppfølgende undersøkelser er aktuelt her.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.257
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport