Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder fylke, 1988

Undersøkelser av kvartsitt i Aust-Agder i 1988 representerte siste ledd i et undersøkelsesprogram for Agdermineral A/S. Følgende har vært utført: - Detaljert kartlegging (1:10 000) av kvartsitt i Reddalsvatn-området. Det ble ikke funnet kvartsittpartier av tilstrekkelig renhet for økonomisk utnyttelse. - Detaljert kartlegging (1:5 000) av kvartsitt i området Vigelandsvatn-Buvatn. To soner med kvartsitt av brukbar kjemisk kvalitet ble påvist. Sonene er imidlertid for små til å være av økomomisk iinteresse. - Detaljert kartlegging (1:5 000) av kvartsitt ved Skutodd-bruddet. Negativt resultat. - Detaljert kartleegging (1:5 000) av kvartsitt ved Breidvatn ble utført uten å påtreffe kvartsitt av mulig økonomisk interesse. - Befaring av kvartsforekomst ved Boen i Kristiansand kommune. Tidligere undersøkt av NGU. Supplerende mikroskipering avslørte at kvartsen sannsynlig- vis kan forbedres ved oppredning. - Oppredning av kvartsitt fra Kviteberg. Prinsipielt like forsøk ble utført ved Norfloat A/S og Oppredningslaboratoriet, NTH. Ved begge prosessene ble det oppnådd et produkt egnet til framstilling av SiC (svart og grønt).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.027
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport